Artificiell Intelligens kan förändra världen mer än eld, elektricitet eller internet. Därför är det viktigt att kunskap och teknik som krävs för AI görs tillgänglig för så många som möjligt. Inte bara stora rika teknikbolag. Tillsammans med AI-företaget Peltarion har vi tagit på oss att göra AI greppbart och användbart för så många som möjligt.
Så vi skrev och gav ut en bok. Den heter ”The Essential AI handbook for leaders” och förklara på ett begripligt sätt vad AI är och hur man ska förhålla sig till det. Den har skickats ut till företagsledare och politiker i hela världen och förordet har skrivits av Marcus Wallenberg. 
Vi har även tagit fram texter, illustrationer och case-artiklar till webben. Allt för att tjäna syftet att göra AI tillgänglig för alla.
Jag stod för Art Direction, grafisk form och illustration. (Vissa illustrationer av Sébastien Plassard.)

Tryckt på Göteborgs Tryckeriet i tre PMS färger på Munken Pure. 
Nominerat till Svenska Designpriset.Back to Top