För två år sen hade konsultbolaget Semcon ett problem. Trots att de var ett av Sveriges mest innovativa teknikbolag, hade de svårt att nå ut och engagera kunder och allmänheten. Deras kommunikation upplevdes som generisk och var svår att förstå för en person utan teknisk examen. 
Genom att packetera om deras arbete och hitta nya populärkulturella infallsvinklar såväl som ett nytt visuellt tänk har vi i flera kampanjer skapat stor spridning. Här ser vi en film om ett portabelt cykelbatteri.
Back to Top